ספר בראשית

HE EN

מציג תוצאות עם התגית "ספר בראשית"


מציג תוצאות 1 עד 4

בעל החלומות: יוסף – מנער עם חלומות שררה למשרת פותר חלומות

חזי כהן| 5 דקות

חלומות שוזרים את סיפוריו של יוסף לכל אורכם – כחולם וכפותר. על תפקידם של החלומות בסיפורי יוסף, ועל הדרך שבה הם חושפים את הלכי רוחו ואת...

תגיות:

אינטימיות ותשובה בסיפור קין

זאב קיציס| 3 דקות

בין חטא אדם וחווה ועונשם לבין חטא קין ועונשו יש דמיון רב, ומתוכו מתבקש לחשוב על ההבדל ביניהם. המדרש מפגיש בין אדם וקין, ושיחתם מלמדת על...

תגיות:

איד וסופר אגו – שני סיפורי המבול ומשמעותם

הרב דוד ביגמן| 3 דקות

מן המפורסמות הוא שסיפור המבול מורכב משני סיפורים השזורים זה בזה, ויוצרים חספוס ומתח בסיפור הרציף כפי שהוא לפנינו. סיפור אחד מציב במוקד את...

תגיות:

ספר תולדות אדם

הרב שמואל ריינר| 4 דקות

שלוש הפרשות שפותחות את התורה בנויות באופן מדורג: בראשית עוסקת באדם ובבני אדם, נוח – בנוח ובבני נוח, ולך לך – באברהם ובבני אברהם. האם מדובר...

תגיות: