HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין

החשיבה הסביבונית

ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

שם ויפת – בין אסתטיקה לאתיקה

כי קרוב אליך: עיון בסוגיות חנוכה