Sorry, but Javascript is not enabled in your browser!
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

    

ישיבת ה"שילוב" במעלה גלבוע הוקמה על מנת לתת מענה לתלמידים המבקשים לשלב לימוד תורה ישיבתי מעמיק ברוח של פתיחות עם שירות צבאי מלא בכל יחידות צה"ל.

בישיבה מושם דגש על לימוד תורה בהרחבת הדעת יחד עם מחויבות להלכה ולחיים של יראת שמים מתוך רגישות מוסרית וכנות דתית.