ישיבת מעלה גלבוע

HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו... – חודש אלול, שנת קורונה

נירא ביראת עונשו בכל עת?

היכולת לשמוע ולתקוע

בשבח הפיקציה והבדיה: דרשה לראש השנה

על הזיכרון

השקט שבין התקיעות

בין השופרות

ימים נוראים!

קולות השופר: עיון בסוגיית הגמרא

מידת האמת – יסוד הברית הלאומית והאוניברסלית

שני שירים ומנגינה אחת