תוכנית בוגרים

HE EN

תוכנית בוגרים

בישיבת מעלה גלבוע פועל בית מדרש גבוה לבוגרי ישיבות, משיעור ד' ומעלה.

תוכנית הבוגרים מבוססת על לימוד עצמי ועל לימוד מונחה בחבורה. בבית המדרש חבורה של תלמידים ומלמדים, הקשובים לקול התורה וקשובים זה לזה, ומשתדלים ליצור מתוך כך לימוד אינטלקטואלי וחווייתי, תוך דיבוק חברים.

הישיבה מציעה כמה מסגרות לימוד, כפי שיפורט להלן. המשתתפים בתוכנית מוזמנים לבחור בחלק מהמסגרות או בכולן. התוכנית היא אישית, וכל תלמיד ירכיב לעצמו לו"ז לפי המתאים לו.

גמרא בעיון

לימוד עיון יומי עם ראש הישיבה, הרב דוד ביגמן, לפי שיטתו המיוחדת, המשלבת לימוד ישיבתי עם כלים אקדמיים, במטרה להקשיב לקולות השונים העולים מהסוגיה. הלומדים יעמיקו בנושאים הבאים: יסודות הסוגייה וטעמיה; טעמים, סברות ומגמות במשנה, בתוספתא, במדרשי ההלכה, בירושלמי ובבבלי; דרך התפתחות הסוגיה ועיצובה ומגמות עריכה בש"ס; ועיון בדרכי הפסיקה של רבותינו הראשונים.

כולל הלכה

כולל הלכה בראשותו של הרב בנימין הולצמן, המכין את הלומדים לבחינות ההסמכה לרבנות. עיקר הלימוד הוא לימוד עצמי בחברותות, ובנוסף לו יתקיימו כמה שיעורים בשבוע עם הרב בנימין הולצמן, עם הרב אלישע אנצ'לוביץ' ועם ראש הישיבה הרב דוד ביגמן.

מלבד ההכנה לבחינות, התלמידים ילמדו עקרונות ודרכי פסיקה, יתנסו בכתיבת תשובות הלכתיות וייפגשו עם רבני קהילות, מתוך שאיפה להכשיר פוסקים ומנהיגים קהילתיים ברוח קשובה ורגישה, הפועלים לקרב את הציבור לשמירת התורה והמצוות, ואת התורה והמצוות אל הציבור, בדרכי נעם.

בזמן קיץ תשע"ח ולאורך שנת תשע"ט נלמד הלכות שבת.

תנ"ך בעיון

חבורה בהנחייתו של ד"ר חזי כהן, אשר תעסוק בשאלות שבין מסורת לביקורת, מתוך ניסיון לעצב שפה דתית הקשובה לדבר ה' שבתנ"ך.

כתיבה תורנית

כל משתתף בתוכנית הבוגרים יעבוד על פרויקט לימודי בכל תחום שיבחר, ובסופו יכתוב מאמר תורני. הלומדים יזכו להנחיה אישית בכתיבה, וכן ישתתפו בסדנת כתיבה קבוצתית.

בנוסף

* ניתן להשתתף בתכנית מלאה או חלקית.
* אפשרות לשילוב לימודים לתואר ראשון בחינוך במכללת הרצוג (כולל הסעות).

צור קשר

* אביעד עברון: 052-6318954
* מזכירות הישיבה: 04-6480712 או yeshiva@maalegilboa.org