שילוב

HE EN

שילוב

השילוב

מסלול ה'שילוב' הוא המסלול המרכזי בו נוטלים חלק הרוב הגדול של תלמידי הישיבה. מסלול זה בא לתת מענה לאנשים המעוניינים לשלב לימוד תורה ישיבתי רציני ומעמיק עם שרות צבאי מלא ומשמעותי, בכל יחידות צה"ל.

מסלול השילוב אורך ארבע שנים ושמונה חודשים, מתוכן שנתיים בישיבה ושירות מלא בצבא (שנתיים ושמונה חודשים), בארבעה חלקים:

תקופת לימוד ראשונה בישיבה במשך שנה עד שנה ושמונה חודשים
שירות פעיל בצה"ל של שנה וחצי
תקופת לימוד שניה המשלימה לשנתיים (בהתאם למשך תקופת הישיבה הראשונה)
תקופת שירות פעיל נוספת של שנה וחודשיים (השלמת משך השירות הפעיל לשנתיים ושמונה חודשים)

ההערכה הגבוהה שרוחש צה"ל לתלמידי השילוב מתבטאת בכך שרבות מן היחידות המובחרות (סיירות שונות ומסלולים ייחודיים בחיל המודיעין) מאפשרות לתלמידינו לפצל את השירות ולשוב לישיבה לתקופת הלימודים השניה, ולחזור לאחר מכן ליחידה. ביחידות שאינן מאפשרות להמשיך במסלול השילוב, אפשר לעזוב את המסלול ולשרת שרות רגיל בצה"ל.

חלק מהתלמידים חוזרים לישיבה לאחר תום שירותם הצבאי, לתקופת לימודים נוספת בתכנית הבוגרים שלנו.

השילוב המיוחד

בצד מסלול ה'שילוב', הישיבה מאפשרת למספר תלמידים בכל מחזור להשתלב במסלול 'השילוב המיוחד', המציע שירות צבאי מקוצר של שנתיים ושהות ארוכה יותר בבית המדרש. מטרתו של מסלול זה היא לאפשר לתלמידים המתאימים לשקוע למשך זמן רב יותר בלימוד בבית המדרש, מתוך כוונה שאלו ישתלבו בעתיד בתפקידי רבנות, חינוך, הפצת תורה ומנהיגות קהילתית.

ההצטרפות למסלול 'השילוב המיוחד' אפשרית רק לאחר שהתלמיד למד בישיבה תקופה מסוימת והכיר לעומק את עולם הלימוד, כך שהוא יכול להעריך באופן מושכל האם הוא מתאים למסלול זה.

במסלול זה התלמיד ישרת שנתיים בצבא ויחבוש את ספסלי בית המדרש במשך כשלוש שנים. אורכה של תקופת הלימודים הראשונה זהה לזה של מסלול ה'שילוב', אך בסופה מתגייס התלמיד לשירות פעיל של שנתיים בצה"ל, ובסופם חוזר לישיבה לשנה וחצי עד שנתיים נוספות. על פי רוב, גם לאחר סיום תקופת החובה, נשארים בוגרי המסלול לתקופת לימודים נוספת.