וזאת ליהודה 2 – מה' אשה משכלת

HE EN

וזאת ליהודה 2 – מה' אשה משכלת

י"ג טבת התשע"ז |11.01.2017 | אורחים

הגליון הראשון של "וזאת ליהודה" שהוקדש ליחסנו לחיים הרוחניים של אומות העולם זכה לתגובות אוהדות רבות. הגליון הנוכחי עוסק בנושא שעמד במוקד הדיון הציבורי לאחרונה, כששיא הסערה התמקד בסוגיות של שירת נשים ושל הפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית. כדרכם של דיונים כאלה, הוא התנהל לעתים בשטחיות ובהתלהמות, וכשהסערה שככה, הנושא לכאורה נשכח. אנו משוכנעים, לעומת זאת, שיש צורך לדון בשאלות מגדר וצניעות בצורה מעמיקה ופתוחה דווקא כשוך החמה הציבורית.

הצורך בכך צריך להיות ברור לכל. מדובר ביסוד מרכזי בחויה האנושית בכלל ובעולמה של היהדות בפרט. יתר על כן, מי שמחויב לתורה ולנצחיותה איננו יכול להתעלם מן השינויים שחלו בנושאים אלו, המחייבים התבוננות מחודשת בתורה הכתובה והמסורה תוך כדי בחינת המציאות. מטבעם של דברים, גם בקרב אלו המחויבים להלכה ומנסים להבין את רוחה של תורה בעיני "שנות דור ודור" ניכרות עמדות שונות לגביהם. נסינו כאן להציג כמה מהן.

יש מספר קשיים העומדים בפני הנסיון לקיים דיון כזה. אולי אף יותר מתחומים אחרים בתורה, המסרים של התורה בנושאי מיניות וצניעות עשויים להיות שונים לקבוצות גיל שונות, ולאנשים ונשים העומדים בתחנות שונות בחייהם. רבים מן הדיונים התורניים המתפרסמים נועדו לתלמידי מסגרות תיכוניות ועל תיכוניות, הנמצאים בשלבים של גיבוש יחסם למיניות שלהם ושל זולתם. לעומת זאת, מעט מדי עסקו בגיבוש מסרים המתאימים לאנשים בוגרים (שבדרך כלל נשואים) המתמודדים עם שאלות אחרות. יתר על כן, הדיון על הצניעות חייב אף הוא לעמוד במבחן מידת הצניעות (דבר שלא תמיד מיושם כדבעי). ברור שחלק מן הנושאים שייך לענינים שאין לדרוש בהם ברבים.

על כן גליון זה הוא בבחינת "את פתח לו". הוא מציג עמדות שונות לגבי כמה מן הסוגיות שעלו על סדר היום הציבורי ועל הרקע שלהן. אנו מקווים שהוא יתרום לדיון ולחשיבה מורכבת, ברוח רבנו הרב עמיטל זצ”ל.

העורכים – הרב יהודה גלעד וד"ר קלמן נוימן


תגיות:
וזאת ליהודה פמיניזם