ישיבת מעלה גלבוע

HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

שער נעול בחג האושפיזין

תוכו רצוף אהבה: לפיוט ההושענות 'אבן שתיה'

The Torah – The poetry of law