HE EN

מכירת דירות לגויים – עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי

עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מעלה כי מותר להשכיר ולמכור בתים לגויים, מתוך אנושיות ושיקולים מוסריים – אשר הם, לשיטתו, שיקולים משמעותיים בפסיקת ההלכה.

י"ח כסלו התשע"א |25.11.2010 | הרב רוס סינגר

מקריאה על המחלוקת לגבי מכירת דירות לערבים בצפת, ניתן לקבל את הרושם המוטעה כי מדובר בעימות בלתי מתפשר בין איסור הלכתי מובהק, שאין עליו עוררין, לבין הנורמות המקובלות של מדינה דמוקרטית ומודרנית. מצד אחד יש את רב העיר צפת, בתמיכה של מספר רבנים אחרים, שדורש מתושבי העיר היהודים לא למכור או להשכיר את בתיהם לערבים. מצד שני יש ארגונים לזכויות אדם, שדורשים בתגובה לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב, בעוד קבוצה של מאות אנשי תרבות ואקדמיה ניסחו מכתב המגנה את עמדתו. יחד עם זאת, יש דרך אחרת, יהודית ודמוקרטית, המגשרת בין העולמות.

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, הרב הראשי של תל אביב ואחד הפוסקים החשובים של סוף המאה ה-20, החזיק בעמדה שונה מאוד בסוגיה זו. בתוך היצירתו ההלכתית הגדולה  "עשה לך רב", עסק הרב הלוי מספר פעמים בסוגיית מכירת קרקעות ללא יהודים. באופן עקבי, לאורך כל הטיפול שלו בנושא זה, הרב מצהיר כי מכירת אדמות בארץ ישראל לגויים מותרת בתכלית ההיתר (עשה לך רב א עמ' 4, ח עמ' 68, ט עמ' 30). לשיטתו, המקורות המקראיים עליהם מתבססים האוסרים מכירת קרקעות אינם רלוונטיים למציאות בימינו, מפני שהם אינם מתייחסים לאותם גויים הסובבים אותנו. בהתבסס על דברי רבי מנחם המאירי, הרב הלוי קובע כי הפסוקים הללו מתייחסים רק לעמים עתיקים, עובדי אלילים אכזריים וברבריים, ולא לנוצרים ולמוסלמים עימם אנו חולקים כיום את הארץ.

בדרך זו, הרב הלוי מבטל כל איסור למכירת קרקעות ובתים לגויים, אך הוא אינו מסתפק בכך. הוא ממשיך לנסח חובה הלכתית להתייחס לאזרחים הלא יהודים החיים בחברה הישראלית בהגינות ובשוויון. הרב הלוי יוצא מגדרו על מנת להבהיר כי אחריות זו אינה נובעת מהכרח או צורך יהודי-עצמי, אלא מתוך אנושיות ושיקולים מוסריים. הוא אפילו מרחיק לכת עד כדי ציטוט מתוך מגילת העצמאות, בה נכתב כי מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין" (עשה לך רב ט, עמ' 30, 33).

אין ספק כי אתוס דמוקרטי הומניסטי אינו בהכרח זהה למסורת היהודית. בהחלט ניתן למצוא לא מעט סתירות ומתחים בין העולמות. יחד עם זאת, זה לא אומר שאין חפיפה משמעותית של ערכים. גם כאשר קיים מתח, לעתים קרובות ניתן לתווך בין העולמות ולהיעזר בכל אחד מהם על מנת להבין את השני טוב יותר. רגע לפני שאנו נסחפים אחרי אחד הכיוונים – או ההומניזם הדמוקרטי או המורשת היהודית – כדאי ללמוד את עבודותיהם של פוסקים כמו הרב חיים דוד הלוי, המציגים מודל אחר. מודל המעוגן בהלכה, במקורות היהודיים ובמסורות, שמבין כי שוויון וזכויות אדם הם חלק בלתי נפרד מעולם הערכים היהודי.

[המאמר פורסם באתר כיפה, טז בכסלו תשע"א]


תגיות:
לא תחנם גויים הרב חיים דוד הלוי הלכה