HE EN

מציג תוצאות עם התגית "תשובה"


מציג תוצאות 1 עד 5

האור שבחיסרון – מקומו של החטא בחיינו

חזי כהן| 6 דקות

"השהות מחוץ למרחב הקדושה מאפשרת את מידת החופש הנצרכת למפגש של האדם עם רצונותיו ויכולותיו, דווקא בסיטואציה שבה הוא אינו כופה על עצמו את...

תגיות:

וידוי – מן השפה ולחוץ?

הרב אלישע אנצ'לוביץ| 4 דקות

מצוות הווידוי עשויה לעורר בקרבנו תמיהות: הרי אנו יודעים שעל חלק מהעבירות נעבור שוב. אם כך הדבר, האם מצוות הווידוי היא פשוט חובה לדבר דברי...

תגיות:

בין השופרות

הרב שמואל ריינר| 4 דקות

"בעת כזאת צריכים אנו לשתי התקיעות: הן לקול הפונה בצעקה של ילד: 'אבא!', קול תמים החף מכל תחכום; והן לתקיעה האחרת, המגיעה מלמעלה ופונה למטה,...

תגיות:

אם הפקנו לקחים, זה היה כדאי!

הרב שמואל ריינר| 3 דקות

"עם כל השינויים שעברו על הישיבה לאורך השנים, חיפשתי את הדבר שעומד בלוז הישיבה, הדבר שהוא בעצם תמצית העניין. כי התמצית היא זו שלא משתנה. היא...

תגיות:

אינטימיות ותשובה בסיפור קין

זאב קיציס| 3 דקות

בין חטא אדם וחווה ועונשם לבין חטא קין ועונשו יש דמיון רב, ומתוכו מתבקש לחשוב על ההבדל ביניהם. המדרש מפגיש בין אדם וקין, ושיחתם מלמדת על...

תגיות: