HE EN

מציג תוצאות עם התגית "תיאולוגיה"


מציג תוצאות 1 עד 1

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

מכל הנרטיבים השונים המרכיבים את סיפור החנוכה, דווקא הסיפור הרחוק והאנכרוניסטי ביותר עשוי לבטא שיקוף נאמן למאבקם הכי קונקרטי של המכבים –...

תגיות: