HE EN

מציג תוצאות עם התגית "ראש השנה"


מציג תוצאות 1 עד 10

מידת האמת – יסוד הברית הלאומית והאוניברסלית

הרב דוד ביגמן| 4 דקות

טשטוש הגבולות שבין הלאומי והאוניברסלי מצית את התחושה כי ייחודה של האומה כרוך באופן מופלא דווקא בהשתייכותה לעולם הכלל-אנושי. על ערך האמת...

תגיות:

שני שירים ומנגינה אחת

הרב שמואל ריינר| 2 דקות

ניגון אחד לשני השירים מביע ניגון של מורכבות. לחיות את המציאות שפעמים רבות טופחת על פנינו, ומזכירה לנו את ייחודינו ובדידותנו בעולם עוין,...

תגיות:

ימים נוראים!

הרב יהודה גלעד| 2 דקות

מה כל כך נורא בימים הנוראים, ומהו סוד קסמם? כיצד מעניק ראש השנה נקודת מבט אחרת על חיינו בשאר השנה כולה?

תגיות:

קולות השופר: עיון בסוגיית הגמרא

הרב יוסף סלוטניק| 5 דקות

את דברי התורה שראש השנה הוא "יום תרועה" פירשו חכמים כדרישה למערכת של תקיעות ותרועות מסוגים שונים. אולם דרישה זו התבארה והתעצבה בדרכים...

תגיות:

השקט שבין התקיעות

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

כמו באמנות, שם יש חשיבות גדולה לרקע של הציור ולרגעי השקט במוזיקה – כך גם בתקיעת השופר. אל מול התקיעות המייצגות את צער החידלון ואת אימת...

תגיות:

בין השופרות

הרב שמואל ריינר| 4 דקות

"בעת כזאת צריכים אנו לשתי התקיעות: הן לקול הפונה בצעקה של ילד: 'אבא!', קול תמים החף מכל תחכום; והן לתקיעה האחרת, המגיעה מלמעלה ופונה למטה,...

תגיות:

בשבח הפיקציה והבדיה: דרשה לראש השנה

הרב דוד ביגמן| 1 דקות

בין תקיעת השופר לסופרי המאה העשרים, במה כוחו של החיקוי?

תגיות:

על הזיכרון

הרב יהודה גלעד| 4 דקות

"אני מרגיש שעם הבגרות, או עם ההזדקנות, הזיכרון מעצב מחדש את העבר. כלומר כשאנחנו עושים תשובה אנחנו לוקחים את המעשה של החטא ו'משיימים' אותו,...

תגיות:

נירא ביראת עונשו בכל עת?

הרב יהודה גלעד| 3 דקות

האם יש עוד מקום ליראת העונש בתודעה הדתית שלנו היום? הרב יהודה גלעד מבקש לענות בעקבות הפחד יצחק (דברים שנאמרו בערב חצי היובל לישיבה)

תגיות:

היכולת לשמוע ולתקוע

הרב שמואל ריינר| 1 דקות

השנה מתחילה ביכולת לתקוע ולשמוע גם יחד, ביכולת להיות הן אקטיבי והן פסיבי. תקיעת השופר המסמלת את הראשית מציגה עולם דתי שלם, עולם שיש בו גם...

תגיות: