HE EN

מציג תוצאות עם התגית "פרשת ראה"


מציג תוצאות 1 עד 2

מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים ?

חזי כהן| 10 דקות

דיני קרבן הפסח נזכרים בפירוט בשתי פרשיות מרכזיות, בספר שמות ובספר דברים, אולם בין הפרשיות ניכרים הבדלים משמעותיים. ד"ר חזי כהן מתאר את...

תגיות:

חג האביב – חג ההתחדשות טבעית

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

חג הפסח הוא חג האביב. זוהי דרישה הלכתית וחכמים קבעו כי יש לעבר את השנה כדי שפסח אכן יחול באביב. מה המשמעות של חג האביב? על תחושות...

תגיות: