HE EN

מציג תוצאות עם התגית "פרשת בוא"


מציג תוצאות 1 עד 4

כנגד שלושה וארבעה בנים דברה תורה שבכתב

חזי כהן| 8 דקות

ארבעת הבנים המוכרים מההגדה של פסח הם למעשה דרשות חכמים על פסוקים מהתורה. אולם מה משמעות שאלות הבנים ותשובות האבות בפשט המקראות? על שלוש...

תגיות:

מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים ?

חזי כהן| 10 דקות

דיני קרבן הפסח נזכרים בפירוט בשתי פרשיות מרכזיות, בספר שמות ובספר דברים, אולם בין הפרשיות ניכרים הבדלים משמעותיים. ד"ר חזי כהן מתאר את...

תגיות:

הפסח – אקט של זהות

חזי כהן| 7 דקות

לאחר תשע מכות שבהן היה העם פסיבי, קורא הקב"ה לבני ישראל להיות שותפים ביציאת מצרים. הפסח משמש ליצירת זהות ייחודית, בעזרת לקיחת השה (שהוא...

תגיות:

מצה – על שום מה?

הרב בנימין הולצמן| 2 דקות

הסיבה לאכילת מצות בפסח כתובה כבר בתורה, שבצקם של בני ישראל לא הספיק להחמיץ. אלא שהציווי לאכילת המצות קודם לסיפור יציאת מצרים, ואיך סיפור...

תגיות: