HE EN

מציג תוצאות עם התגית "פסח"


מציג תוצאות 1 עד 10

כנגד שלושה וארבעה בנים דברה תורה שבכתב

חזי כהן| 8 דקות

ארבעת הבנים המוכרים מההגדה של פסח הם למעשה דרשות חכמים על פסוקים מהתורה. אולם מה משמעות שאלות הבנים ותשובות האבות בפשט המקראות? על שלוש...

תגיות:

מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים ?

חזי כהן| 10 דקות

דיני קרבן הפסח נזכרים בפירוט בשתי פרשיות מרכזיות, בספר שמות ובספר דברים, אולם בין הפרשיות ניכרים הבדלים משמעותיים. ד"ר חזי כהן מתאר את...

תגיות:

הפסח – אקט של זהות

חזי כהן| 7 דקות

לאחר תשע מכות שבהן היה העם פסיבי, קורא הקב"ה לבני ישראל להיות שותפים ביציאת מצרים. הפסח משמש ליצירת זהות ייחודית, בעזרת לקיחת השה (שהוא...

תגיות:

"אשר שיברת – יישר כחך ששיברת"

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

חטא העגל הוא השבר שבלב תיאור בניית המשכן, ושברי הלוחות מונחים בארון הברית, בלבו של קודש הקודשים. בלבו של ליל הסדר עומדות הקושיות, ובלעדיהן...

תגיות:

קדושה נסתרת: שיר השירים וקודש הקודשים

הרב דוד ביגמן| 4 דקות

הצהרתו של ר' עקיבא כי שיר השירים הוא קודש קודשים נועדה לרמוז לרובד נסתר במגילה שאינו יכול להתגלות. כל ניסיון לפרש את הנמשל יחמיץ את כוונת...

תגיות:

בארץ מצרים קם העם היהודי: על חירות ואחריות

הרב יהודה גלעד| 3 דקות

סמלו של חג הפסח הוא החירות שביציאת מצרים, אולם מה משמעותו של השעבוד, שאף הוא חלק מהתכנית האלוהית? האמנם סותרת החירות את קבלת עול מלכות...

תגיות:

החופש לעצור את ההחמצה: טעם המצה

הרב שמואל ריינר| 2 דקות

אכילה אינה רק צורך חומרי של האדם, אלא גם משקפת תפיסות והשקפות עולם. העיסוק הנרחב במאכליו הייחודיים של חג הפסח מבטאים זאת היטב. על משמעותה...

תגיות:

חג האביב – חג ההתחדשות טבעית

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

חג הפסח הוא חג האביב. זוהי דרישה הלכתית וחכמים קבעו כי יש לעבר את השנה כדי שפסח אכן יחול באביב. מה המשמעות של חג האביב? על תחושות...

תגיות:

לראות עצמו

הרב בנימין הולצמן| 2 דקות

אחת ההנחיות הקשות בליל הפסח היא שעל האדם "לראות עצמו כאילו יצא ממצרים". כיצד נוכל להראות כאילו אנו עצמנו חווינו אירוע שהתרחש לפני אלפי...

תגיות:

מצה – על שום מה?

הרב בנימין הולצמן| 2 דקות

הסיבה לאכילת מצות בפסח כתובה כבר בתורה, שבצקם של בני ישראל לא הספיק להחמיץ. אלא שהציווי לאכילת המצות קודם לסיפור יציאת מצרים, ואיך סיפור...

תגיות: