HE EN

מציג תוצאות עם התגית "פיוט"


מציג תוצאות 1 עד 2

שני שירים ומנגינה אחת

הרב שמואל ריינר| 2 דקות

ניגון אחד לשני השירים מביע ניגון של מורכבות. לחיות את המציאות שפעמים רבות טופחת על פנינו, ומזכירה לנו את ייחודינו ובדידותנו בעולם עוין,...

תגיות:

תוכו רצוף אהבה: לפיוט ההושענות 'אבן שתיה'

הרב יוסף סלוטניק| 2 דקות

פיוט ההושענות 'אבן שתיה' מפרט שמות שונים לבית המקדש, ובתוכם בולט צירוף שאינו מזוהה כשם של המקדש: 'רצוף אהבה'. הביטוי הזה ורקעו המדרשי מרמזים...

תגיות: