HE EN

מציג תוצאות עם התגית "לימוד תורה"


מציג תוצאות 1 עד 10

אני במערב(א) ולבי במזרח: חינוך ציוני-דתי אשכנזי – האם אפשר אחרת?

חזי כהן| 9 דקות

הציונות הדתית היא אשכנזית. גם אם היא מקבלת את הספרדים, אין היא מכילה את הספרדיות כתרבות: ברוב המכריע של הישיבות התיכוניות והגבוהות לומדים...

תגיות:

A conversation with Rabbi Moshe Lichtenstein

אורחים| 6 דקות

How do you view the differences between men and women, and how are they reflected in the realm of avodat hashem (service of God ) in general and Torah study in particular

תגיות:

לשחק בשני מגרשים

חזי כהן| 9 דקות

שיח על שפה נוספת וחיבורים בין קהילות ואנשים, בעקבות יציאת הספר 'חוכמה מקדם'. זאב קיציס מראיין את חזי כהן [מתוך 'עמודים' 781, כסלו-טבת תשע"ז]

תגיות:

אין אמת אחת? גישת הר"ש משאנץ למחלוקות בהלכה

הרב דוד ביגמן| 6 דקות

מדוע יש מחלוקות בהלכה? מדוע הקפידו חכמינו לשמר ולתעד גם את הדעות שנדחו מפסיקת ההלכה? האם ייתכן שאין אמת הלכתית אחת קבועה? לר' שמשון משאנץ,...

תגיות:

"והגית בו יומם ולילה"

חזי כהן| 3 דקות

מה עומד מאחורי עמדתו של רשב"י, המצמצם באופן קיצוני את חובת תלמוד תורה לקריאת שמע ערב ובוקר? לפעמים פחות זה יותר

תגיות:

לקראת חג מתן תורתנו

הרב שמואל ריינר| 3 דקות

כדי לקבל תורה באמת, כדי לחוות לעומק את המשמעויות העמוקות של התורה יש לחוות ויתור. החל ברמה האישית של התחייבות ללימוד קבוע המצריך ויתור על...

תגיות:

שתי גישות בלימוד תורה

הרב יוסף סלוטניק| 3 דקות

לפני מותו של רבי יהושע מתגלָה לפנינו מחלוקת נוקבת בינו לבין תלמידיו על האופי הראוי של לימוד תורה. האם באנו רק לשמוע או רק ללמוד? עיון...

תגיות:

המצע למעמד הר סיני

הרב דוד ביגמן| 3 דקות

מדוע ניתנה התורה דווקא במדבר? מה היה הרקע למעמד הר סיני וכיצד הוא השפיע על אופן מתן תורה בסיני? ומה משמעותו לגבי לימוד התורה שלנו? על שידוד...

תגיות:

1 2