HE EN

מציג תוצאות עם התגית "לא תחנם"


מציג תוצאות 1 עד 3

מכירת דירות לגויים – עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי

הרב רוס סינגר| 1 דקות

עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מעלה כי מותר להשכיר ולמכור בתים לגויים, מתוך אנושיות ושיקולים מוסריים – אשר הם, לשיטתו, שיקולים...

תגיות:

אני מתבייש

הרב יהודה גלעד| 1 דקות

ישנם רגעים בודדים בחיי בהם אני חש בוש ונכלם כיהודי מאמין, איש המחויב להלכה, הנושא תואר רב. אחד מרגעים אלו הוא כאשר אני רואה את פסק ההלכה של...

תגיות:

נקמה אחרת

הרב שמואל ריינר| 2 דקות

על השכרת בתים לגויים בארץ, ועל הלקחים שעלינו ללמוד מנוראות השואה.

תגיות: