HE EN

מציג תוצאות עם התגית "טבע"


מציג תוצאות 1 עד 3

כמה הערות על ברכת המאורות

הרב בנימין הולצמן| 1 דקות

בין ימים קדמונים לימינו אנו, על מקומה של ברכת המאורות בכל בוקר.

תגיות:

חג האביב – חג ההתחדשות טבעית

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

חג הפסח הוא חג האביב. זוהי דרישה הלכתית וחכמים קבעו כי יש לעבר את השנה כדי שפסח אכן יחול באביב. מה המשמעות של חג האביב? על תחושות...

תגיות:

למשמעות הקמת המדינה

הרב דוד ביגמן| 3 דקות

אף אם איננו מבינים את דרכי השגחת ה' בעולם, עלינו לשבח ולהודות לקב"ה על יצירות אנושיות כבירות, ובתוכן על הקמת מדינת ישראל. אך המילים אינן...

תגיות: