HE EN

מציג תוצאות עם התגית "חנוכה"


מציג תוצאות 1 עד 6

החשיבה הסביבונית

זאב קיציס| 3 דקות

ה'דריידל', הסביבון, מסמן אצל ר' נחמן את היפוך התודעה. באמצעות הסביבון הוא מציג את המאמין כבעל מחשבה חופשית ואת החוקר דווקא ככבול ומוגבל....

תגיות:

שם ויפת – בין אסתטיקה לאתיקה

הרב שמואל ריינר| 4 דקות

החותם הבולט ביותר שהותירה אחריה תרבות יוון הוא בתחום האסתטיקה; ולעומת זאת התרבות היהודית הביאה לעולם הרוח את המוסר. משני צדי הים הגדול,...

תגיות:

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

מכל הנרטיבים השונים המרכיבים את סיפור החנוכה, דווקא הסיפור הרחוק והאנכרוניסטי ביותר עשוי לבטא שיקוף נאמן למאבקם הכי קונקרטי של המכבים –...

תגיות:

כי קרוב אליך: עיון בסוגיות חנוכה

הרב יוסף סלוטניק| 1 דקות

ישיבת מעלה גלבוע שמחה להציג: סדרה ראשונה ללימוד מרחוק של גמרא בעיון! לאורך חודשים מרחשוון וכסלו תשע"ח למדנו את סוגיות חנוכה במסכת שבת, עם...

תגיות: