HE EN

מציג תוצאות עם התגית "היסטוריה"


מציג תוצאות 1 עד 2

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

מכל הנרטיבים השונים המרכיבים את סיפור החנוכה, דווקא הסיפור הרחוק והאנכרוניסטי ביותר עשוי לבטא שיקוף נאמן למאבקם הכי קונקרטי של המכבים –...

תגיות:

לראות עצמו

הרב בנימין הולצמן| 2 דקות

אחת ההנחיות הקשות בליל הפסח היא שעל האדם "לראות עצמו כאילו יצא ממצרים". כיצד נוכל להראות כאילו אנו עצמנו חווינו אירוע שהתרחש לפני אלפי...

תגיות: