HE EN

מציג תוצאות עם התגית "דרשה"


מציג תוצאות 1 עד 5

האמנם נלחמו המכבים עבור חופש דת?

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

מכל הנרטיבים השונים המרכיבים את סיפור החנוכה, דווקא הסיפור הרחוק והאנכרוניסטי ביותר עשוי לבטא שיקוף נאמן למאבקם הכי קונקרטי של המכבים –...

תגיות:

"אשר שיברת – יישר כחך ששיברת"

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

חטא העגל הוא השבר שבלב תיאור בניית המשכן, ושברי הלוחות מונחים בארון הברית, בלבו של קודש הקודשים. בלבו של ליל הסדר עומדות הקושיות, ובלעדיהן...

תגיות:

כל הנקודות כבר מתחברות לקו: חשיבותו של ההקשר

הרב דוד ביגמן| 4 דקות

הנקודות המתחברות לציור, כמו גם הסיפור ההיסטורי שעומד ברקע של מצוות הביכורים ושל שאר מצוות ספר דברים, מעמידים על חשיבותו של ההקשר להענקת...

תגיות: