HE EN

מציג תוצאות עם התגית "דרכה של הישיבה"


מציג תוצאות 1 עד 8

כל הנקודות כבר מתחברות לקו: חשיבותו של ההקשר

הרב דוד ביגמן| 4 דקות

הנקודות המתחברות לציור, כמו גם הסיפור ההיסטורי שעומד ברקע של מצוות הביכורים ושל שאר מצוות ספר דברים, מעמידים על חשיבותו של ההקשר להענקת...

תגיות:

לא היה לי חזון...

הרב מאיר רובינשטיין| 3 דקות

"בדיעבד נדמה לי שבאמת טוב שלא היה לי חזון, כי 'חזון' אומר שאני קצת מכתיב מראש מה יהיה". איך הכול התחיל, ומה סוד הקסם של הישיבה? דברי הרב מאיר...

תגיות:

אם הפקנו לקחים, זה היה כדאי!

הרב שמואל ריינר| 3 דקות

"עם כל השינויים שעברו על הישיבה לאורך השנים, חיפשתי את הדבר שעומד בלוז הישיבה, הדבר שהוא בעצם תמצית העניין. כי התמצית היא זו שלא משתנה. היא...

תגיות:

על הזיכרון

הרב יהודה גלעד| 4 דקות

"אני מרגיש שעם הבגרות, או עם ההזדקנות, הזיכרון מעצב מחדש את העבר. כלומר כשאנחנו עושים תשובה אנחנו לוקחים את המעשה של החטא ו'משיימים' אותו,...

תגיות: