HE EN

מציג תוצאות עם התגית "גויים"


מציג תוצאות 1 עד 6

מכירת דירות לגויים – עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי

הרב רוס סינגר| 1 דקות

עיון במשנתו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל מעלה כי מותר להשכיר ולמכור בתים לגויים, מתוך אנושיות ושיקולים מוסריים – אשר הם, לשיטתו, שיקולים...

תגיות:

אני מתבייש

הרב יהודה גלעד| 1 דקות

ישנם רגעים בודדים בחיי בהם אני חש בוש ונכלם כיהודי מאמין, איש המחויב להלכה, הנושא תואר רב. אחד מרגעים אלו הוא כאשר אני רואה את פסק ההלכה של...

תגיות:

נקמה אחרת

הרב שמואל ריינר| 2 דקות

על השכרת בתים לגויים בארץ, ועל הלקחים שעלינו ללמוד מנוראות השואה.

תגיות:

"איננו במקום בו אנו יכולים להטיף לעולם" – שיחה עם פרופ' תמר רוס

אורחים| 3 דקות

אני חשה שיש מכנה משותף רחב בין אנשים אינטלקטואלים השייכים לדתות השונות, המתעלים מעבר להיגדים הספציפיים של המסורת הדתית שלהם.

תגיות:

קבורת חלל צה"ל נכרי לצד חללים יהודים

הרב יהודה גלעד| 2 דקות

האם מותר לקבור חלל צה"ל שאינו יהודי בבית העלמין הצבאי לצד חלל יהודי?

תגיות:

ספר תולדות אדם

הרב שמואל ריינר| 4 דקות

שלוש הפרשות שפותחות את התורה בנויות באופן מדורג: בראשית עוסקת באדם ובבני אדם, נוח – בנוח ובבני נוח, ולך לך – באברהם ובבני אברהם. האם מדובר...

תגיות: