HE EN

מציג תוצאות עם התגית "בן איש חי"


מציג תוצאות 1 עד 6

שערי חיים – שלושה עיונים בדרשות הבן איש חי

חזי כהן| 1 דקות

בחוברת שלפניכם עיונים בשלוש דרשות מן הספר 'עוד יוסף חי' – שבו קובצו דרשותיו של הבן איש חי לפרשיות השבוע. דרשות אלה הם חלק מספר 'שערי חיים'...

תגיות:

עבודת ה' וקידוש החושים

חזי כהן| 3 דקות

מה עומד מאחורי סדר ברכות ההבדלה ומצוות הקידוש? לפי הבן איש חי, השבת מלמדת אותנו בכניסתה ובצאתה את סוד המעבר מקודש לחול, ואת חכמת השילוב בין...

תגיות:

לימוד מתוך קושיה

חזי כהן| 5 דקות

הקושיות הן הכוח המניע של לימוד התורה. רק מתוך קושיה אפשר להגיע לבירור עמוק ונוקב של דברי התורה. אך האם הקושיות הן רק כלי ללימוד? הבן איש חי...

תגיות:

חטאם של אנשי סדום – על חשיבות הביקורת בחיינו

חזי כהן| 3 דקות

חז"ל הסבירו כי חטאם של אנשי סדום היה הימנעות מהכנסת אורחים. הבן איש חי מבאר חטא זה באופן מקורי: לאורח מן החוץ יש יכולת לראות מגרעות ופגמים...

תגיות:

חרות על הלוחות – שלושה ממדים בלימוד תורה

חזי כהן| 3 דקות

שלושה אופנים של לימוד תורה – כתלמיד לפני רבו, לימוד בחברותא וכרב מול תלמידיו – מייצגים למעשה שלוש איכויות שונות בלימוד. מפגש רבגוני ושלם...

תגיות:

האור שבחיסרון – מקומו של החטא בחיינו

חזי כהן| 6 דקות

"השהות מחוץ למרחב הקדושה מאפשרת את מידת החופש הנצרכת למפגש של האדם עם רצונותיו ויכולותיו, דווקא בסיטואציה שבה הוא אינו כופה על עצמו את...

תגיות: