HE EN

מציג תוצאות עם התגית "אמת"


מציג תוצאות 1 עד 2

מידת האמת – יסוד הברית הלאומית והאוניברסלית

הרב דוד ביגמן| 4 דקות

טשטוש הגבולות שבין הלאומי והאוניברסלי מצית את התחושה כי ייחודה של האומה כרוך באופן מופלא דווקא בהשתייכותה לעולם הכלל-אנושי. על ערך האמת...

תגיות:

אין אמת אחת? גישת הר"ש משאנץ למחלוקות בהלכה

הרב דוד ביגמן| 6 דקות

מדוע יש מחלוקות בהלכה? מדוע הקפידו חכמינו לשמר ולתעד גם את הדעות שנדחו מפסיקת ההלכה? האם ייתכן שאין אמת הלכתית אחת קבועה? לר' שמשון משאנץ,...

תגיות: