HE EN

מציג תוצאות עם התגית "אחריות"


מציג תוצאות 1 עד 2

בארץ מצרים קם העם היהודי: על חירות ואחריות

הרב יהודה גלעד| 3 דקות

סמלו של חג הפסח הוא החירות שביציאת מצרים, אולם מה משמעותו של השעבוד, שאף הוא חלק מהתכנית האלוהית? האמנם סותרת החירות את קבלת עול מלכות...

תגיות:

מארץ ישראל למדינת ישראל – למשמעותה הדתית של מדינת ישראל

הרב יהודה גלעד| 4 דקות

על פי רוב, כאשר מדברים על המשמעות הדתית של עצמאותנו, מדובר דווקא על מעלתה של ארץ ישראל. הרב יהודה גלעד מבקש להציע כיוון מחשבה אחר, שיטעין את...

תגיות: