HE EN

מציג תוצאות עם התגית "אוניברסליות"


מציג תוצאות 1 עד 9

מידת האמת – יסוד הברית הלאומית והאוניברסלית

הרב דוד ביגמן| 4 דקות

טשטוש הגבולות שבין הלאומי והאוניברסלי מצית את התחושה כי ייחודה של האומה כרוך באופן מופלא דווקא בהשתייכותה לעולם הכלל-אנושי. על ערך האמת...

תגיות:

"איננו במקום בו אנו יכולים להטיף לעולם" – שיחה עם פרופ' תמר רוס

אורחים| 3 דקות

אני חשה שיש מכנה משותף רחב בין אנשים אינטלקטואלים השייכים לדתות השונות, המתעלים מעבר להיגדים הספציפיים של המסורת הדתית שלהם.

תגיות:

אלוקי אברהם איננו אל שבטי / הרב יונתן זקס

אורחים| 3 דקות

ליהודים שותפים בעלי אמונות שונות וגם בקרב אנשים חילונים הומניסטים. עלינו להיות שותפים אתם בכדי להגן על הרוח, על כבוד האדם ועל אחריות...

תגיות:

סְגֻלָּה / הרב חנן פורת [זצ"ל]

אורחים| 2 דקות

מה משמעות היותנו "עם סגולה"? עיון בדברי הספורנו ובפשוטו של מקרא מעלה שדווקא בשל היותנו "עם סגולה" עלינו לגלות אכפתיות למצבן של אומות העולם,...

תגיות:

שני שירים ומנגינה אחת

הרב שמואל ריינר| 2 דקות

ניגון אחד לשני השירים מביע ניגון של מורכבות. לחיות את המציאות שפעמים רבות טופחת על פנינו, ומזכירה לנו את ייחודינו ובדידותנו בעולם עוין,...

תגיות:

על גאולת ישראל והאומות במשנתו של הרב כלפון הכהן

חזי כהן| 10 דקות

הרב משה כלפון הכהן מג'רבה (1874–1950) ביטא בחייו ובכתביו, תפיסה הכוללת שני מוקדים: לאומי ואוניברסלי. הוא דיבר רבות על תקומת ישראל ותמך בתנועה...

תגיות:

חג האביב – חג ההתחדשות טבעית

הרב דוד ביגמן| 2 דקות

חג הפסח הוא חג האביב. זוהי דרישה הלכתית וחכמים קבעו כי יש לעבר את השנה כדי שפסח אכן יחול באביב. מה המשמעות של חג האביב? על תחושות...

תגיות:

החזון של רבי כלפון

חזי כהן| 9 דקות

עוד בטרם פרצה מלחמת העולם הראשונה ישב רב של קהילה מסורתית בצפון אפריקה וחזה את הקמתו של ארגון האומות המאוחדות. הרב כלפון משה הכהן, נצר...

תגיות:

ספר תולדות אדם

הרב שמואל ריינר| 4 דקות

שלוש הפרשות שפותחות את התורה בנויות באופן מדורג: בראשית עוסקת באדם ובבני אדם, נוח – בנוח ובבני נוח, ולך לך – באברהם ובבני אברהם. האם מדובר...

תגיות: